linux training in Thailand
| Home | Articles | Download | Free Linux Tips | Resources | Training | Web Link | Linux Training English|
| Courses | Schedule | Price & Promotion | Map | Customer Ref. | Instructors | Certification | FAQ | Registration Form |
สถาบันฯ ขอแจ้งปิดทำการระหว่างวันที่ 27 -31 กรกฏาคม 2558 และเปิดทำการปกติวันที่ 3 สิงหาคม 2558
We are on vacations 5 days in July 27-31, 2015 Please contract Line ID : nok_fly or e-mail : info@itdestination.com
ITDestination จะปิดปรับปรุงเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2556
อาจจะทำให้ใช้งานไม่ได้ในบริการ Webboard Freetips และ E-Learning จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สถาบันฯ ขอแจ้งปิดทำการวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560 และจะเปิดทำการปกติในวันที่ 1 มีนาคม 2560
กรณีติดต่อส่งข้อความมาที่ Facebook: LinuxITDestination หรือ e-mail: info@itdestination.com ซึ่งจะติดต่อกลับประมาณ 17.00 น.
ผู้ลงทะเบียนอบรมสามารถทำข้อสอบ online ในช่วงที่มาอบรมเพื่อทบทวนความรู้ ทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มีข้อเฉลยที่ถูกต้องแนะนำ
สอบถามรายละเอียดโทร 089 890-5494 >>> อ่านรายละเอียด... คลิ๊ก

IT Vision : เทคโนโลยีตัวเอกในละครฉากต่อไป

โดย ธีรภัทร มนตรีศาสตร์,RHCE,LPIC-2

ก่อนที่จะมองว่าไอทีในอนาคตจะเป็นอย่างไร ควรแบ่งออกภาพของไอทีออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ เสียก่อน ส่วนแรกคือไอทีในระดับมหภาค ระดับชาติ หรือระดับองค์การขนาดใหญ่ กับส่วนที่สองคือไอทีในระดับบุคคล ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันได้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในโลกที่ทำให้วิธีคิดวิธีทำงานในระดับองค์การ ทัศนคติและวิธีการใช้ชีวิตในระดับบุคคลเปลี่ยนไปจากเดิมมากขึ้น แนวโน้มของไอทีในระดับมหภาคมีความชัดเจนมากที่จะบทบาทในฐานะ "โครงสร้างขั้นพื้นฐาน" ( Infrastructure ) เพื่อรับใช้สังคมอย่างทั่วถึงและเสมอภาคกันมากกว่ายุคที่ผ่านมา ดังจะเห็นได้จากบริการของภาครัฐหลายหน่วยงานที่นำไอทีมาใช้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีความสะดวกมากขึ้น เช่น บริการที่เกี่ยวกับประชาชน บริการด้านภาษีและการสนับสนุน ธุรกรรมการเงินและการลงทุน เป็นต้น บริการประชาชนเหล่านี้จะมีไอทีเป็นโครงสร้างอยู่ภายในหลอมรวมอยู่ในทุกๆ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถานภาพของไอทีจะไม่ต่างอะไรจาก บริการน้ำปะปา ไฟฟ้า หรือสาธารณสุข ซึ่งแน่นอนว่าไอทีจะมีความสำคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับในปัจจุบัน สำหรับไอทีในระดับบุคคลนั้น ปัจจุบันจะเห็นว่า ความเป็นส่วนตัวของบุคคลมีความหมายต่อการใช้ชีวิตค่อนข้างมาก เทคโนโลยีทั้งหลายจึงมุ่งตอบสนองต่อความเป็นปัจเจกของบุคคลมากขึ้นรวมทั้งไอทีด้วย ดังนั้นสินค้า/บริการในอนาคตจึงจำเป็นต้อง "รู้จัก" และ "เข้าถึง" ตัวบุคคลเป็นการเฉพาะมากยิ่งขึ้น อีกแนวโน้มหนึ่งที่ชัดเจนขึ้นมากและยังคงมุ่งสู่ทิศทางนี้ก็คือ ไอทีจะสร้างสภาพแวดล้อมของบุคคลในด้านความบันเทิงเป็นสำคัญ ลองหลับตานึกย้อนจากอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าต้นกำเนิดของเทคโนโลยีจะมาจากอะไรก็ตาม ท้ายที่สุดมันจะถูกดึงเข้าสู่จุดหมายเดียวกันคือความบันเทิง เพราะฉะนั้นไอทีในอนาคตจะมีบทบาทในฐานะเทคโนโลยีที่มอบความสุข สะดวกสบาย และความสนุกอย่างไม่ต้องสงสัย เทคโนโลยีไหนที่จะกลายเป็นจุดเด่นหรือหัวใจสำคัญ เพราะอะไร
จากภาพฉายอนาคตที่กล่าวไปแล้วมีเทคโนโลยี 4 ด้านที่จะรับบทตัวเอกในละครฉากต่อไป คือ
 1. เทคโนโลยีการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล
  ฮาร์ดแวร์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ ในรูปแบบดิจิตอลจะทวีความสำคัญขึ้น บันทึกข้อมูลความจุสูงขึ้นโดยใช้เนื้อที่น้อยลง มีความคงทนถาวรเชื่อถือได้ ง่ายต่อการดูแลรักษา และกระบวนการผลิตไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อรองรับข้อมูลปริมาณมหาศาลที่จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณในแต่ละวัน
 2. เทคโนโลยีฐานข้อมูลและการสืบค้น
  เมื่อข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ซับซ้อนมากขึ้น กรรมวิธีการจัดการกับสารสนเทศเหล่านี้จึงต้องพัฒนามากยิ่งขึ้นให้ตอบสนองต่อการให้บริการในระดับต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลจะเป็นต้วชี้ความสำเร็จของระบบสารสนเทศ ไม่ใช่เพียงความเร็วหรือความสามารถในการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่มากเท่านั้น แต่หมายถึง "ความฉลาด" ของซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลในการสืบค้น "คำตอบ" เป็นสำคัญ
 3. เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย
  ข้อจำกัดของมนุษย์ในการเข้าถึง "คำตอบ" และมีปฏิสัมพันธ์กันและกันในอนาคตขึ้นอยู่กับการสื่อสารประเภทไร้สายเป็นหลัก แอปพลิเคชั่นที่ตอบสนองความต้องการของปัจเจคบุคคลจะสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึงอย่างเฉพาะเจาะจงแบบ 2 ทิศทางเท่านั้น นอกจากนี้การสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับมนุษย์ หรือระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักรก็มีแนวโน้มที่ต้องพึงพาเทคโนโลยีนี้ทั้งสิ้น
 4. เทคโนโลยีการพิสูจน์ตัวบุคคล
  ข้อมูลสำคัญปริมาณมหาศาล เข้าถึงได้จากทุกหนแห่ง แต่ถ้าขาดมาตรการรองรับด้านความปลอดภัย ความสำเร็จของไอทีย่อมพบกับอุปสรรคอย่างแน่นอน เทคโนโลยีพิสูจน์ตัวบุคคลจึงมีความจำเป็นซึ่งต้องการการพัฒนาและสร้างการยอมรับอีกมาก อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีทั้ง 4 ด้านดังกล่าวมานี้จำเป็นต้องอาศัยความรู้และเทคโนโลยีพิเศษอีก 1 ด้านเพื่อสนับสนุนให้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นจริงและพัฒนาต่อไปได้ คือ ความรู้เกี่ยวกับวัสดุศาสตร์นั่นเอง เพื่อวัสดุบันทึกข้อมูลที่ดีขึ้น เพื่อโปรเซสเซอร์ที่เร็วยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน และเพื่อการค้นพบเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสนับสนุนด้านไอทีนั่นเอง
ปัจจัยหรือประเด็นอะไรที่จะทำให้เทคโนโลยีไอทีมุ่งไปที่คุณคิด
 1. โลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่มีอินเตอร์เน็ตเป็นผู้ปฏิรูปการสื่อสารและทำให้วัฒนธรรมของการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโลกเปลี่ยนไปอย่างมาก มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้น
 2. จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต อีเมล์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล และสื่อดิจิตอลที่เพิ่มมากขึ้น
 3. ปัญหาพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติทำให้มีการนำเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศมาให้บริการมากขึ้นเพื่อลดการขนส่ง การเดินทาง ความสิ้นเปลืองกระดาษและวัสดุต่างๆ รวมทั้งอาคารสถานที่และแรงงานมนุษย์
ภาครัฐ ภาคองค์กรธุรกิจ และผู้ใช้งานทั่วไป ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีในรูปแบบนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในส่วนของภาครัฐควรสนับสนุนแนวโน้มดังกล่าวโดยตระหนักถึงความสำคัญและส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้ กำหนดนโยบายและข้อกฏหมายที่จำเป็นต่อการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยคำนึงถึงการพึงพาตนเองด้านเทคโนโลยีไอทีเป็นสำคัญ หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนควรกำหนดทิศทางขององค์กรเพื่อปรับองค์กรให้ทันสมัยมีความพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าว ในขณะเดียวกันก็สามารถปรับเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่ ส่วนระดับผู้ใช้งานควรศึกษาหาความรู้และฝึกฝนทักษะเพื่อที่จะสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์ในสาชาอาชีพของตนเอง