linux training in Thailand
| Home | Articles | Download | Free Linux Tips | Resources | Training | Web Link | Linux Training English|
| Courses | Schedule | Price & Promotion | Map | Customer Ref. | Instructors | Certification | FAQ | Registration Form |
สถาบันฯ ขอแจ้งปิดทำการระหว่างวันที่ 27 -31 กรกฏาคม 2558 และเปิดทำการปกติวันที่ 3 สิงหาคม 2558
We are on vacations 5 days in July 27-31, 2015 Please contract Line ID : nok_fly or e-mail : info@itdestination.com
ITDestination จะปิดปรับปรุงเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2556
อาจจะทำให้ใช้งานไม่ได้ในบริการ Webboard Freetips และ E-Learning จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สถาบันฯ ขอแจ้งปิดทำการวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560 และจะเปิดทำการปกติในวันที่ 1 มีนาคม 2560
กรณีติดต่อส่งข้อความมาที่ Facebook: LinuxITDestination หรือ e-mail: info@itdestination.com ซึ่งจะติดต่อกลับประมาณ 17.00 น.
ผู้ลงทะเบียนอบรมสามารถทำข้อสอบ online ในช่วงที่มาอบรมเพื่อทบทวนความรู้ ทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มีข้อเฉลยที่ถูกต้องแนะนำ
สอบถามรายละเอียดโทร 089 890-5494 >>> อ่านรายละเอียด... คลิ๊ก

การติดตั้ง Red Hat 7.1

ธีรภัทร มนตรีศาสตร์, RHCE


1. เตรียมการ
  1.1 จัดหาซีรอมชุดติดตั้งโปรแกรมลีนุกซ์ redhat 7.1 
	ซีดีรอมชุดติดตั้งของ redhat 7.1 จะมีจำนวนทั้งสิ้น 8 แผ่น 
        แต่จะใช้เพื่อการติดตั้งจริงเพียง 2 แผ่นแรกเท่านั้น
  1.2 เตรียมฮาร์ดแวร์
        disk - ควรเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับดิสก์คอนโทรเลอร์ที่ใช้ ( กรณีที่เป็น SCSI ) ให้พร้อม เพื่อพิจารณาว่า
	รุ่น และยี่ห้อของคอนโทรเลอร์ที่ redhat ทำการ auto-probe ให้นั้นถูกต้องหรือไม่
	หากเป็นฮาร์ดดิสก์ชนิด IDE ก็ควรตรวจดูการตั้งค่าในไบออสให้ถูกต้อง ตามพารามิเตอร์ของฮาร์ดดิสก์ตัวนั้น
	ขนาดความจุของฮาร์ดดิสก์ที่ว่างอยู่ต้องไม่น้อยกว่า 4000 MB เมื่อต้องการติดตั้งครบทุกแพคเกจ
	display adapter - ควรทราบว่าใช้ชิปแสดงผลอะไร และมีขนาดของ Video RAM เท่าไหร่
	display monitor - ควรทราบว่าเป็นจอภาพแสดงผลชนิด CRT หรือ LCD ,ยี่ห้อ และรุ่น รวมทั้งความถี่
        ทางแนวตั้งและแนวนอนสูงสุดที่จอภาพรองรับได้
	network adapter - ควรทราบยี่ห้อ รุ่น และชิปที่ใช้งาน หากเป็นชนิด ISA จะต้องทราบค่า IRQ และ I/O Port ด้วย
	system memory - ควรมีหน่วยความจำให้มากพอสำหรับงานที่จะใช้งาน หรือมี 32 MB ขึ้นไป
	processor - โปรเซสเซอร์ตระกูล x86 ( Intel/AMD/Cyrix ) 
	motherboard chipset - ใช้ได้ทุกรุ่นทุกแบบ ยกเว้นชิปเซ็ตตระกูล i815 ที่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างติดตั้ง
	keyboard / mouse - เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ควรมี และติดตั้งไว้ก่อนเข้าสู่การติดตั้ง
	CDROM Drive - ใช้ได้ทั้งชนิด IDE และ SCSI ควรมี speed ที่สูงเพื่อความรวดเร็วในการติดตั้ง	
	BIOS - ปรับตั้งค่าลำดับของการบูตที่ CDROM เป็นอันดับแรก 
	สำหรับรายการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ผ่านการทดสอบ และใช้ได้กับ redhat สามารถตรวจสอบได้ที่
	http://hardware.redhat.com
	http://www.linuxtested.com

  1.3 เตรียมเนื้อที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ 
	หากต้องการทำ Dual Boot เพื่อเลือกระหว่างระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ กับระบบอื่น ๆ ให้แบ่งพาร์ทิชั่นของระบบอื่น ๆ ไว้เสียก่อน
	โดยเหลือเนื้อที่ว่าง ( Free Space ) ไว้สำหรับลีนุกซ์ตามที่ต้องการใช้งาน ( ประมาณ 4 GB สำหรับติดตั้งครบทุกแพคเกจ ) 

  1.4 เตรียมแผ่นดิสก์เปล่า สำหรับสร้างแผ่นบูตระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง

2. ขั้นตอนการติดตั้ง
	2.1  เมื่อเปิดเครื่องพีซี ให้ใส่แผ่นซีดีชุดติดตั้งแผ่นแรกไว้ในเครื่องอ่านซีดีรอม 
	     เมื่อเริ่มบูตระบบด้วยแผ่นซีดีรอม โปรแกรมจะมาหยุดอยู่ที่หน้า Language Selection ให้คลิ๊ก Next ผ่านไป 
	     เป็นการเลือกใช้ภาษาอังกฤษในขณะดำเนินการติดตั้งโปรแกรม
	2.2  Keyboard Configuration เลือกชนิด จำนวนปุ่ม และภาษาของแป้นพิมพ์ ( มีตัวเลือกภาษาไทย ) ให้เลือกให้ถูกต้อง 
             และคลิ๊กที่ Next
	2.3  Mouse Configuration เลือกชนิดของ Mouse ชนิด Serial หรือ PS/2 จำนวนปุ่มบนเมาส์ให้ถูกต้อง 
	     ( ตรงนี้โปรแกรมติดตั้งอาจจะ auto-probe ไม่ถูกต้อง..ตรวจดูให้ดี ) แล้วคลิ๊กที่ Next
	2.4  Welcome to Red Hat Linux หน้านี้เป็นข้อความต้อนรับ คลิ๊กที่ Next ผ่านไป
	2.5  Install Options เลือกชนิดของการติดตั้ง แนะนำให้ใช้ Custom Systems ซึ่งมีความปลอดภัย 
	     และยืดหยุ่นสูงกว่าชนิดอื่น ๆ แล้วคลิ๊กที่ Next
	2.6  Disk Partitioning เป็นข้อคำถาม แนะนำให้เลือกแบบ Manual partition with Disk Druid แล้วคลิ๊กที่ Next
	2.7  Partitions เป็นส่วนของโปรแกรม Disk Druid กรณีที่ติดตั้งอย่างง่าย ให้ สร้างพาร์ทิชั่น 2 ส่วน
		ส่วนแรกเป็น / ( root directory ) ขนาดประมาณ 3500 MB
		ส่วนที่สองเป็น Swap ขนาดประมาณ 128 MB
	2.8  Choose Partition to Format เลือกพาร์ทิชั่นที่ต้องการฟอร์แมต แล้วคลิ๊กที่ Next
	2.9  LILO Configuration เลือกติดตั้ง LILO ไว้ที่ MBR แล้วคลิ๊กที่ Next
	2.10 Network Configuration เป็นการกำหนดค่าเกี่ยวกับระบบเครือข่าย ไม่จำเป็นต้องป้อนในตอนนี้ 
             ให้คลิ๊กที่ Next ผ่านไปก่อนได้
	2.11 Firewall Configuration เป็นการกำหนดค่าเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านระบบเครือข่าย 
             หากกำหนดค่า High หรือ Medium จะมีผลทำให้บริการเกี่ยวกับระบบเครือข่ายบางอย่างไม่สามารถใช้งานได้ 
	     ดังนั้นหากไม่ต้องการให้เกิดเหตุเช่นนั้น ควรเลือกเป็น No Firewall แล้วคลิ๊กที่ Next
	2.12 Time Zone Selection กำหนดค่าเวลาตามตำแหน่งที่ตั้งของเครื่อง ให้กำหนดค่า Asia/Bangkok แล้วคลิ๊กที่ Next
	2.13 Language Support Selection เลือกภาษาอื่น ๆ ที่ต้องการใช้งานเพิ่มเติม แล้วคลิ๊กที่ Next
	2.14 Account Configuration กำหนดรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ และสร้างรายชื่อ User ภายในระบบ แล้วคลิ๊กที่ Next
	2.15 Authentication Configuration กำหนดวิธีตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานระบบ เลือกตามที่โปรแกรมกำหนดให้ 
	     แล้วคลิ๊กที่ Next 
	2.16 Selecting Package Groups ให้เลือกส่วนประกอบโปรแกรมต่าง ๆ ตามต้องการ 
	     หรือเลือก Every Thing หากต้องการเลือกทั้งหมด
	2.17 X Configuration เป็นการกำหนดค่าเกี่ยวกับระบบแสดงผลแบบ GUI ของลีนุกซ์ โปรแกรมติดตั้งจะทำการ 
	    auto-probe เพื่อค้นหา Display Adapter หากมีโมดูลที่สนับสนุนการ์ดรุ่นนี้ จะแสดงชื่อยี่ห้อ และรุ่นอย่างถูกต้อง 
	    ให้คลิ๊กที่ Next ได้ แต่ถ้าไม่ตรง หรือไม่แน่ใจ ให้เลือกตัวเลือก Skip X Configuration เพื่อข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อน 
  	    แล้วจึงค่อยดำเนินการคอนฟิกส่วนนี้อีกครั้งภายหลังจากติดตั้งระบบสำเร็จแล้ว
	2.18 Monitor Configuration หากสามารถ auto-probe ได้ถูกต้อง ให้เลือกจอภาพที่ตรงหรือใกล้เคียงกับ
	    จอภาพที่ใช้งานอยู่ แล้วคลิ๊กที่ Next
	2.19 Custom Graphics Configuration เลือกโหมดการแสดงผลแบบกราฟฟิก ควรเลือกที่ความละเอียด 
	    ( Screen resolution ) เท่ากับ 1024x768 แล้วคลิ๊ก Test Setting เพื่อดูผลของการกำหนดค่า 
	    ส่วนหัวข้อ Please choose your login type แนะนำให้เลือกแบบ Text ในกรณีต้องการศึกษาการใช้งาน
	    ในสภาพแวดล้อมแบบ Text Console แล้วคลิ๊กที่ Next
	2.20 Preparing to Install คลิ๊กที่ Next ผ่านไปได้
	2.21 Installing Packages ให้รอคอยการติดตั้งแพคเกจทั้งหมดที่เลือกไว้ ซึ่งระหว่างนี้จะมีการร้องขอ
	    ให้เปลี่ยนแผ่นซีดีแผ่นที่สองด้วย ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ขึ้นอยู่กับจำนวนแพคเกจที่เลือกติดตั้ง 
            และความเร็วของเครื่องอ่านซีดีรอม
	2.22 Boot Disk Creation ให้ใส่แผ่นดิสก์เปล่าที่ไดร้ว A: แล้วคลิ๊กที่ Next เมื่อโปรแกรมสร้างแผ่นบูตเสร็จแล้ว
	    ให้นำแผ่นดิสก์ออก แล้วเก็บไว้ใช้งานเมื่อเวลาที่จำเป็น
	2.23 Installation Complete แจ้งให้ทราบว่าการติดตั้งสำเร็จแล้ว โปรแกรมจะผลักแผ่นซีดีออกมาเอง 
	    ให้นำแผ่นซีดีรอมออกมา หลังจากนั้นระบบจะบูตตัวเองอีกครั้ง
	2.24 โปรแกรม LILO จะแสดงรูป Shadow Man แล้วเข้าสู่ Red Hat Linux ต่อไป

3. อุปสรรค ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้ง และการแก้ไข
	3.1 ไบออสของเครื่องพีซีที่ใช้ติดตั้งไม่มีตัวเลือกให้บูตด้วยซีดีรอม
		ให้สร้างแผ่นบูตเพื่อการติดตั้งขึ้นก่อน โปรดอ่าน Making Installation Diskette
	3.2 การติดตั้งผ่านไปหลายขั้นตอนแล้ว เกิดหน้าจอโปรแกรมติดตั้งเลอะ ดูไม่รู้เรื่อง และไม่สามารถติดตั้งต่อไปได้
		ให้เริ่มขั้นตอนใหม่ทั้งหมด แล้วเข้าติดตั้งในโหมด Text แทน 
	3.3 ไม่สามารถสร้างพาร์ทิชั่นในขั้นตอน Disk Druid ได้
		ปัญหาเกิดจากพาร์ทิชั่นของระบบปฏิบัติการอื่นที่แบ่งไว้ก่อนติดตั้งลีนุกซ์ มีขนาดใหญ่เกินไป มีทางแก้ไข 2 วิธี
		3.3.1 ลดขนาดของพาร์ทิชั่นก่อนหน้าลีนุกซ์ลงไม่ให้เกิน 1023 Cylinder คือ ประมาณไม่เกิน 8.4GB
		3.3.2 เปลี่ยนตัวเลือกในขั้นตอน Disk Partitioning ไปใช้ Manually partition with fdisk แทน 
		     โปรดอ่าน วิธีใช้ fdisk เบื้องต้น
	3.4 เกิดปัญหา lost interrupt แจ้งขึ้นเป็นจำนวนมาก ระหว่างทำการติดตั้ง
		ปัญหานี้เกิดจากความล่าช้าในการติดต่อร่วมกันระหว่าง IDE Controler กับ HDA ของฮาร์ดดิสก์
		หรือ เครื่องอ่านซีดีรอม ให้สังเกตข้อความ Error ที่แจ้งออกมา ว่าเกิดขึ้นที่ hdd หรือไม่ ถ้าใช่ให้ทดลอง
		เปลี่ยนเครื่องอ่านซีดีรอม และสายเคเบิ้ล
Articles