Linux คืออะไร

โดย ธีรภัทร มนตรีศาสตร์,RHCE,LPIC-3,LPC
ลีนุกซ์(Linux) คือ โปรแกรมเคอร์เนล(kernel)ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของระบบปฏิบัติการ(Operating System)

คอมพิวเตอร์ทุกตัวในโลกจะเป็นเพียงแค่วงจรไฟฟ้าธรรมดาเท่านั้น ไม่สามารถทำงานให้กับเราได้หากปราศจากการเริ่มต้นทำงาน ด้วยซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าระบบปฏิบัติการ ซึ่งประกอบไปด้วยโปรแกรมขนาดเล็กจำนวนมากที่นำมารวมเข้าไว้ด้วยกันโดยมีหน้าที่สนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดภายในระบบปฏิบัติการก็คือตัวโปรแกรมเคอร์เนลนี้เอง โดยภายในเคอร์เนลจะมีส่วนโปรแกรมย่อยๆ เรียกว่า โมดูล รวมกันไว้ภายใน แต่ละโมดูลมีหน้าที่ และช่วยให้ระบบปฏิบัติการมีความสามารถต่างๆ จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและจำนวนของโมดูลภายในเคอร์เนล เพราะฉะนั้นระบบปฏิบัติการทุกระบบที่นิยมใช้งานกันในปัจจุบัน จึงล้วนมีเคอร์เนลเป็นศูนย์กลางของระบบ แต่อาจมีความแตกต่างกันได้เนื่องจากมีผู้พัฒนาเคอร์เนลขึ้นหลายรายนั่นเอง ได้แก่ ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ก็มีเคอร์เนลของตนเอง แตกต่างจากระบบปฏิบัติการอื่นๆ เช่น FreeBSD ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ชนิดหนึ่งก็มีเคอร์เนลเป็นของตนเองเช่นกัน ดังนั้นหากพิจารณาภายในระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ย่อมพบเคอร์เนลลีนุกซ์อย่างแน่นอน

โดยเคอร์เนลมักจะเป็นไฟล์เพียงไฟล์เดียวชื่อว่า vmlinux (หรือ vmlinuz หากมีการบีบอัดขนาดไฟล์) อย่างไรก็ตามเคอร์เนลลีนุกซ์นี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี คศ.1991 ย่อมทำให้โปรแกรมมีขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ ตามความสามารถที่เพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันมิให้ไฟล์เคอร์เนลมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะโหลดเข้าสู่หน่วยความจำได้ในขณะที่เริ่มเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงได้มีการแยกโมดูลบางส่วนออกจากไฟล์เคอร์เนลโดยแยกออกมาเป็นไฟล์ย่อยๆ มีลักษณะเป็นไฟล์นามสกุล .ko ไฟล์เหล่านี้เรานิยมเรียกสั้นๆว่า เคอร์เนลโมดูล เมื่อระบบปฏิบัติการมีความจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติใดก็จะโหลดเคอร์เนลโมดูลนั้นเข้าสู่หน่วยความจำได้และถอนออกไปได้เช่นกันหากไม่ต้องการใช้งานอีกแล้ว เคอร์เนลโมดูลนี้จึงเรียกตามลักษณะการทำงานดังกล่าวนี้ว่า LKM (Loadable Kernel Modules)

ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า ลีนุกซ์ คือ โปรแกรมเคอร์เนลชนิดหนึ่ง ซึ่งหากนำมาทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ จนกระทั่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ก็จะเรียกระบบปฏิบัติการนั้นว่า ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux Operating System)

15 มิถุนายน 2553
บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ก่อนจะออกเดินทางบนเส้นทางสายลีนุกซ์    เลือกลีนุกซ์ดิสทริบิวชั่นให้เหมาะกับตัวคุณ
ประวัติของ linux   Linux Distributions
Articles   Home