นายวิฤทธิ์ ภูวิลัย

ทีทำงาน โรงเรียนขัวล้อ สพท.อด. เขต 4

อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

โทร. 042-281447 ,09-5750416

บ้าน 114 ม.2 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

Email: poovilai_wirit@yahoo.com

นายวิเชียร สาระมาศ

บริษัทมาตรฐานการศึกษาแม๊ค จำกัด กรุงเทพฯ 10900

บ้าน 88/48 Home Center Vil

ถ.เฉลิมพงษ์ ม.1 แขวงสายไหม กรุงเทพฯ 10220

โทร. 02-9943397 กด 0 มือถือ 09-3179397

นางสาวอัจฉรียา วัฒนวงศ์ศรี

114 ซอย 12 หมู่บ้านปัญญา ถ.พัฒนาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ. 10250

โทร. 02-3194448 ,01-860-3860

Email: avatana@hotmail.com

นายกมล ฉายาวัฒนะ

โรงเรียนวินิตศึกษาฯ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทร. 036-411235,036-421088

บ้าน 65/2 หมู่ 7 ต.โพธ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทร. 01-8446821

Email: chakamol@hotmail.com ,kchayawatana@yahoo.com

นายธีรภัทร มนตรีศาสตร์

MyComputer Training Center

48/145 หมู่ 10 ซ.นวมินทร์ 157 ถ.นวมินทร์

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 02-509-8444, 09-0661150

Email: theerapat@itdestination.com

Website: http://www.itdestination.com

นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน

46/1 ชยางกูร 12.2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทร. 045-283076 ,01-4703123

ที่ทำงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1

อ.เมือง จ.สระแก้ว

โทร. 037-425464-65

นางศุภรางค์ หล่อสมบูรณ์

บ้าน 60/279 ม.กฤษดานคร 25 ซ.1/13 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้

เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

โทร. 02-916-9132, 09-667-1032

Email: jebosatu@yahoo.com

ที่ทำงาน สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กเตรียมอนุบาลศศิภา

42/572 ม.เคซีการ์เด้นโฮม แขวงสามวาตะวันออก

เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

โทร. 02-993-1177 ,02-993-4446

Email: sasipa@yahoo.com

นางสุระณา ห่อทอง

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร. (ร.ร.) 035-241559 ,มือถือ 01-7562517

นายสนธยา ทิพย์เนตร

โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120

บ้าน 305 หมู่ 8 ถ.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52140

โทร. 054-369348 ,09-2629807

Email: s_tipnate@yahoo.com

นายสุขสันต์ มงคลสรรพ์

โรงเรียนบ้านไฮ ต.ปงดอน

อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

โทร. 09-8381817

นางสาวลักฮั้ว แซ่โคว้

โรงเรียนสหศึกษา ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

โทร. 06-1793817

นายอวยชัย อุดมเมฆ

โรงเรียนบ้านประแหย่ง ต.ประชาพัฒนา

อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

โทร. 043-739251 ,01-8711809

Email: auyaudomm@yahoo.com

นายสุวรรณ เชื้อนิล

ที่อยู่: เลขที่ 7 ซอยเสมาทอง 5/1 ต.คลองกระแชง

ถ.ราชดำเนิน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

โทร. 032-428840 ,มือถือ 01-9412234

ที่ทำงาน: โรงเรียนบ้านแหลม หมู่ 2 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม

จ.เพชรบุรี 76110

โทร. 032-481010 (FAX)

นางอารี นิยมรส

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร

ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 80140

บ้าน 300 หมู่ 5 ต.นาหลวงเสน

อ.ทุ่งกา จ.นครศรีธรรมราช 80110

โทร. 06-2663995

นางสาวภัทราณี แก่นทองเจริญ

2572/6 หมู่ 3 ซ.วัดด่าน (แสงวิเชียร) ถ.สุขุมวิท

ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทร. 02-759-0051 ,06-0622646

นายเฉลิมพล มาสิงบุญ

649 ม.4 ชุมชนตลาดนาแก ต.นาแก

อ.นาแก จ.นครพนม 48130

โทร. 06-2414068, 042-571747

นายวีรศักดิ์ ไตรคำ

139 หมู่ 1 ถนนบำรุงเมือง

ต. วานรนิวาส อ.วานรนิวาส

จ. สกลนคร 47120

โทร. 042-791619

นายประทีป แป้นแก้ว

245/3 ม.4 ต.หงษ์เจริญ

อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140

โทร. 077-599078

นายสามารถ เป็นลาภ

โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ ม.4 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3

โทร. 054-369297

246 หมู่ 6 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120

โทร. 054-369073 ,มือถือ 09-6332154

นางสาวธวัลรัตน์ วินิตวัฒนคุณ

139/6-7 ม.2 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

โทร. 02-9902265 กด 1

Email: chamoytu29@hotmail.com

นายพุทธรักษ์ สุวรรณพฤกษ์

7/15 ถ.รัษฏานุสรณ์ ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร. 078-221900

Email: puttarak@hotmail.com

นางสาวประดับ มะสิโกวา

โรงเรียนบ้านคลองหกวา ต.พระอาจารย์ อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

โทร. 01-4360576 ,06-7705816 ,ร.ร. 037-308408

Email: ngon_mas@yahoo.com

นายศึกษา เทพอารีย์

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา

166 ถ.บางแสน-อ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทร. 09-216-8944 ,038-398-296 แฟกซ์ 038-748-486

Email: suksa04@yahoo.com

นายชาญวิทย์ มูลโคตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1

อ.เมือง จ.นครพนม

บ้าน 159/1 หมู่ 5 ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

โทร. 042-524085 ,มือถือ 09-8409828

นางสาวศิริพรรณ ดิลกวัฒนานันท์

โรงเรียนสหศึกษา

196-197 หมู่ 2 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

โทร. 053-963194,053-963197 แฟกซ์ 053-423520

บ้าน 13/9 หมู่ 1 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร. 01-9924220

นายบุญมา ไชยเมืองชื่น

โรงเรียนบ้านทุ่ง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

โทร. 054-263229 ,มือถือ 01-0222991

บ้าน 37 ม.5 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

โทร. 054-263084

นายสุทิน คงสาคร

โรงเรียนวัดชาวเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2

อ.ดำเนินฯ จ.ราชบุรี

บ้านเลขที่ 60 หมู่ 1 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

โทร. 032-381187

นางสุรีย์รัตน์ บุญซ้อน

โรงเรียนอมาตยกุล

100/20 พหลโยธิน 51 บางเขน กทม.

โทร. 09-0407484 บ้าน 02-994-7696