ตั้งปุ่ม Function key ใน vim ให้เป็นแบบ toggle
ลบเครื่องหมาย # ออกจากทุกบรรทัดด้วยปุ่มเดียว
การใช้คำสั่ง shift ในเชลล์สคริปต์
มาตรวจสุขภาพของฮาร์ดดิสก์กันดีกว่า
แสดง UUID ของแต่ละพาร์ทิชั่น