หน้าที่ 1
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
หน้าที่ 4
หน้าที่ 5

Micronet 128K ISDN TA
โมเด็ม ISDN ติดตั้งภายในราคาแสนคุ้ม
โดย ธีรภัทร มนตรีศาสตร์ISDN เป็นรูปแบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่เริ่มมีการใช้งานแพร่หลายมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ด้วยเครือข่ายการให้บริการที่เพิ่มขึ้น ใช้การส่งสัญญาณแบบดิจิตอลที่มีความเร็วสูงถึง 64Kbps ( หรือ 128Kbps ) ซึ่งสูงกว่าการใช้โมเด็มชนิด Dial up ที่ใช้กับสายโทรศัพท์ธรรมดา นอกจากนี้ยังมีบริการอินเตอร์เน็ตจากทศท.ให้ใช้ได้ฟรีอีกด้วย

แต่การที่จะใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านบริการแบบ ISDN ได้นี้ นอกจากจะต้องมีคู่สายหมายเลข ISDN แล้ว จะต้องใช้โมเด็มชนิดพิเศษที่เรียกว่า ISDN TA ซึ่งมีราคาสูงกว่าโมเด็มธรรมดาทั่วไป ในปัจจุบันมีให้เลือกใช้อยู่มากมายหลายยี่ห้อ หลายรุ่น มีระดับราคา และคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป

โมเด็ม ISDN TA ที่จะแนะนำในวันนี้ เป็นโมเด็ม ISDN TA รุ่น SP3200AL จาก Micronet ผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านระบบเครือข่ายที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในเมืองไทย เป็นการ์ด PCI แบบติดตั้งภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีราคาประหยัดกว่าชนิดติดตั้งภายนอกเครื่อง แต่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ทุกรุ่น รวมไปถึงระบบปฏิบัติการลีนุกซ์