PheeNet USB Turbo Hub


ในขณะที่อุปกรณ์ต่อพ่วงในปัจจุบันเริ่มหันมาใช้อินเทอร์เฟสในแบบ USB มากขึ้น จนอาจจะเรียกได้ว่าไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่อะไรแล้ว จากครั้งก่อนที่ได้เสนอเรื่อง USB 2.0 Adapter ไปแล้วนั้น เป็นการ์ดที่ติดตั้งภายในเครื่อง และจะทำงานในฐานะ USB Host Controller ซึ่งเป็นตัวควบคุมการอินเทอร์เฟสจากศูนย์กลางเลยทีเดียว แต่ในครั้งนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับอินเทอร์เฟส USB เช่นกันครับ แต่จะมีความแตกต่างกันออกไปคือใช้ติดตั้งจากภายนอก โดยต่อพ่วงเข้ากับ USB Port เดิม และมีฐานะเป็นแค่ USB Root Hub เท่านั้น

เมื่อนำ USB Turbo Hub นี้มาใช้แล้ว นอกจากจะทำให้เครื่องพีซีของเรามี USB Port เพิ่มขึ้นถึง 7 พอร์ตแล้ว ยังช่วยให้การเสียบอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น หากต้องการใช้อุปกรณ์ USB เป็นจำนวนมากก็สามารถพ่วง Hub นี้ต่อไปได้อีกโดยมีสามารถพ่วงสายเคเบิ้ลออกไปได้ไกลมากขึ้นถึง 5 เมตร และที่สำคัญก็คือ การใช้ USB Turbo Hub นี้จะช่วยเพิ่มกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่อุปกรณ์ USB ทั้งหลายได้มากยิ่งขึ้น โดยได้พลังงานมาจากอแดปเตอร์จ่ายไฟของตัวฮับเอง


หน้าที่ 2 >>