สำรวจดูภายนอกไม่มีข้อความหรือสัญลักษณ์ใด ๆ บ่งบอกว่าจะใช้ได้กับลีนุกซ์

  
ในคู่มือก็ไม่พูดถึงลีนุกซ์ครับ


เปิดแผ่นดิสก์ที่ให้มาพร้อมด้วยก็ไม่มีไดร้วเวอร์เช่นกัน


ติดตั้งการ์ดลงไป เปิดเครื่องดู BIOS จะแสดงให้เห็นว่ามี Serial Bus Controller เพิ่มขึ้น
ล๊อกอินเเข้าไปเป็น root ลอง lspci ดูจะเห็นอย่างในรูป คือ มีแต่ USB ตัวเดิมที่อยู่บนเมนบอร์ดอยู่แล้ว
ถึงตรงนี้ต้อง modprobe ehci-hdc ครับ


เมื่อ lspci ดูอีกครั้งจะเห็น NEC USB มาแล้วครับ ง่ายดีนะ


ดูสถานะด้วย usbview ก็เห็น USB Host Adapter สองตัวเลย สังเกตเห็นความร็วสูงถึง 480 Mbits/sec เชียวนะ


ต่อมาก็ลองเสียบอุปกรณ์ USB เข้าไปช่องเก่าบ้าง ช่องใหม่ของการ์ด USB 2.0 บ้าง จะเห็นว่า work แล้วนะครับ


แม้แต่ USB Scanner ก็สามารถใช้ sane-find-scanner ติดต่อได้เช่นกัน