linux training in Thailand
| Home | Articles | Download | Free Linux Tips | Resources | Training | Web Link | Linux Training English|
| Courses | Schedule | Price & Promotion | Map | Customer Ref. | Instructors | Certification | FAQ | Registration Form |
สถาบันฯ ขอแจ้งปิดทำการระหว่างวันที่ 27 -31 กรกฏาคม 2558 และเปิดทำการปกติวันที่ 3 สิงหาคม 2558
We are on vacations 5 days in July 27-31, 2015 Please contract Line ID : nok_fly or e-mail : info@itdestination.com
ITDestination จะปิดปรับปรุงเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2556
อาจจะทำให้ใช้งานไม่ได้ในบริการ Webboard Freetips และ E-Learning จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สถาบันฯ ขอแจ้งปิดทำการวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560 และจะเปิดทำการปกติในวันที่ 1 มีนาคม 2560
กรณีติดต่อส่งข้อความมาที่ Facebook: LinuxITDestination หรือ e-mail: info@itdestination.com ซึ่งจะติดต่อกลับประมาณ 17.00 น.
ผู้ลงทะเบียนอบรมสามารถทำข้อสอบ online ในช่วงที่มาอบรมเพื่อทบทวนความรู้ ทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มีข้อเฉลยที่ถูกต้องแนะนำ
สอบถามรายละเอียดโทร 089 890-5494 >>> อ่านรายละเอียด... คลิ๊ก

ขั้นตอนการติดตั้ง Ubuntu Linux 5.1

Installation

การติดตั้งขั้นพื้นฐาน

 

 


อ.เป็นเหมือนหนังสือ Linux ที่มีการโต้ตอบกับผู้อ่านได้ อ่านแล้วไม่เข้าใจสามารถขอคำแนะนำ
มีการสร้างประเด็น ความน่าสนใจของแต่ละหัวข้อเพื่อพยายามให้มีการโต้ตอบกันระหว่างอ.และผู้เรียน
คุณอนุชา ชัยกิจ ,หน่วยงาน ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม
>> ข้อคิดเห็นของผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานต่างๆ
MyComputer Training Center
Tel 0-2509-8444