ชื่อคุณชวลิต คงนวม
อาชีพ อาจารย์ สาธิตราชภัฎเพชรบุรี
ที่อยู่ นวนคร ปทุมธานี
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ มีความรู้มากและเชี่ยวชาญในวิชาที่เปิดสอนและรู้สึก นักศึกษาสามารถตามได้
อ. ตอบได้ทุกคำถาม
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ให้ความเอาใจใส่ ดูแลผู้อบรมในแต่ละบุคคลเป็นอย่างดี มีความเป็นเอกลักษณ์
ในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างดีเยี่ยม และมีอารมณ์ในการสอนดีมาก
  3. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
เมื่อจบแล้วอ.ยังติดตาม ตอบปัญหาในการปฏิบัติงานจริง ทุกเมื่อเพื่อที่ผมถามอ.โดยตลอด
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ และรู้สึกได้มากกว่าเป้าหมายที่ได้วางไว้
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร

มีรถผ่านเดินทางสะดวกสบายมากครับ
  6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ผมอบรมมาด้วยกันหลายหลักสูตรแล้ว ผมคิดว่าที่นี่สำหรับ Network
ได้อะไรมากมายคุ้มค่ามากครับ