ชื่อคุณนพคุณ นามาบ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก จนผมต้องตามมาเรียนทุกคอร์ส
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดูแลเอาใส่ใส่ดีมากครับผม   3. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีเหมือนลูกศิษย์ก้นกุฏิ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด ได้แน่ เพราะตอนเรียนอ.ผู้สอนคอยตอบปัญหาที่คิดว่าจะต้องนำไปใช้กับงานจริงๆ
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ลำบาก เพราะบ้านอยู่ไกล