ชื่อคุณวสันต์ เชิงสอาด
อาชีพ นักศึกษาปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก มีเทคนิคใหม่ๆ และอาจารย์เป็นผู้ติดตามข่าวสารการเปลี่ยแปลงต่างๆ เป็นพิเศษ
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีความเป็นกันเองดี เปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่   3. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ดีมากครับ สามารถโทรสอบถามได้ตลอดเลย
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด ได้พอสมควรครับ ประมาณ 60-70% ต้องกลับไปเรียนซ้ำอีก เพราะเมื่อกลับมาทำงานจึงรู้ว่า
 เรายังขาดความเข้าใจส่วนไหนบ้าง เพราะเวลาเรียนรู้สึกว่าเข้าใจแต่ออกมาแล้วลืม
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวก ใช้ได้เลยครับ