ชื่อคุณพงษ์อนันต์ รัตนะธรรมมากร
อาชีพ เจ้าของกิจการร้านอาหาร November House อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้ดีมาก มีความสามารถในการถ่ายทอดได้ดีมาก ระยะเวลาในการเรียน
สั้นไปหน่อย ลดชั่วโมงเรียนให้น้อยลง แต่ยืดระยะเวลาจำนวนวันออกไปอีกหน่อย
ถ้ามีเวลาทำ Workshop มากกว่านี้จะเกิดทักษะมากขึ้น
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.มีความเป็นกันเองดี บรรยากาศสบายๆ ขอบคุณมากสำหรับโอวัลตินร้อน   3. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
อยากให้ช่วยแนะนำแหล่งอุปกรณ์ราคาถูกหรือสิทธิ์ ในการซื้ออุปกรณ์คอมพ์
ลด % ถ้ามาจาก MyComputer
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด คิดว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เยอะพอสมควร โดยเฉพาะ Web
จะสวยขึ้นกว่าเดิมแน่นอน
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ระยะทางค่อนข้างไกล เบื่อเวลาขับรถ แต่ดีที่อยู่ชานเมืองรถไม่ค่อยติด