ชื่อคุณอนุวัฒน์ ไตรสมบัติ
ตำแหน่ง System Operator
หน่วยงาน โรงเรียนนานาชาติเกศินี
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
The Best
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม บรรยากาศดีครับเรียนกันพอดีไม่วุ่นวาย
  3. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ตอนนี้พึ่งจบหลักสูตรยังตอบไม่ได้
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด น่าจะได้ครับ ถ้ามีปัญหาก็ต้องโทรมาหาผู้สอนให้ได้ตามวัตถุประสงค์
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล แต่ติดกับทางด่วนทำให้สะดวกพอสมควร