ชื่อคุณประสิทธิ์ ก้องธรนินทร์
ตำแหน่ง ดูแลร้านเน็ตคาเฟ่ ชื่อ Cliker
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทของธุรกิจ
Internet Cafe
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรมไปใช้งานและความสนใจพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักในระบบเครือข่ายขององค์กร
ใช้เพื่อแชร์อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ใช้งานทดแทน/ร่วมกับระบบ Windows
ใช้งานระบบ E-Mail
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้แน่นมาก สามารถไขข้อข้องใจให้ได้
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม บรรยากาศดี เป็นกันเอง จำนวนผู้เข้าเรียนพอเหมาะ ทำให้การถ่ายทอดเป็นไปได้ทั่วถึง
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา ขณะเรียน/หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ช่วยแก้ปัญหาได้ดีครับ เมื่อมีข้อข้องใจก็สามารถโทรมาปรึกษากับอ.ได้
  6. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
น่าจะได้ แต่อาจจะติดขัดบ้าง เพราะก่อนที่จะมาเรียนที่นี่ไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อน
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวกดีมาก