ชื่อคุณพิพัฒน์ มังกรศิลานนท์
Thai Garment Export Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
Garment
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้งานทดแทน Windows
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
รู้ลึกเรื่อง Linux
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม ดี
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
ต้องทบทวนและลองดูก่อน
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา ขณะเรียน/หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ระหว่างเรียนให้การช่วยเหลือดี
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ไกลไปหน่อย