ชื่อคุณสมเจตน์ นิมิตรพันธ์
MS. Group Co.,Ltd.
ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกกคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
Consumer Product
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
ใช้งานด้าน Web Application และฐานข้อมูล
ใช้เพื่อการแชร์อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ใช้ทดแทน/ร่วมกับระบบ Windows
ใช้งานระบบ E-Mail
ใช้งานด้านระบบรักษษความปลอดภัยและป้องกันไวรัส

  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ และประสบการณ์มาก สามารถตอบคำถามได้เกือบหมด
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม เป็นกันเอง ไม่เครียดจนเกินไป
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้กับหน่วยงานได้มาก และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กร
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา ขณะเรียน/หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ต้องรอดูสักระยะ
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
เนื่องจากผู้อบรมอยู่นครปฐม ซึ่งค่อนข้างไกลจากสถานที่อบรม