ชื่อคุณจตุพล นุกูลวุฒิโอภาส
บ.ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ ( ประเทศไทย ) จก.
ตำแหน่ง SA / Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
สิ่งทอ
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
ใช้ทดแทน/ร่วมกับระบบ Windows
ใช้งานระบบ E-Mail
ใช้งานด้านระบบรักษษความปลอดภัยและป้องกันไวรัส
Internet Gateway
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีครับ มีเทคนิคใหม่ๆ แปลก ๆ ที่ไม่สามารถหาอ่านได้ในหนังสือ ถ่ายทอดได้ดี เข้าใจง่าย
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม เป็นกันเองดีมาก มีการแลกเปลี่ยนประสสบการณ์จริง ของผู้เรียนแต่ละคน การดูแลเรื่องน้ำ อาหาร ระหว่างเรียนดีมาก ทำให้ไม่ว่าง
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
คิดว่าได้ และคงต้องศึกษาเพิ่มเติมอีก
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา ขณะเรียน/หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ต้องดูกันอีกนาน
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ไม่ได้ลำบากมากมายอะไร