ชื่อ คุณชาลิสา พันมงคล
MITR
ตำแหน่ง จนท. IT
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.เชี่ยวชาญมาก เพราะเขียนกระดานไม่ต้องดูหนังสือเลย ยังเข้าใจว่าอาจารย์เป็นผู้ร่วมพัฒนา Redhat   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงคนเดียวก็ไม่รู้สึกอึดอัดค่ะ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ค่ะ จะไปศึกษาในหน้าจอ GUI เพราะมีพื้นฐาน Text Mode แล้วจะได้ช่วยทำให้ประเทศของเราไม่ขึ้นชื่อติดอันดับ Top 10 ของโลก
ว่าเป็นประเทศไที่ละเมิดลิขสิทธิ์ วันนี้เราไม่ได้ทำเพื่อตนเอง แต่ทำเพื่อองค์กรเพื่อประเทศชาติ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เพื่อนๆ ทุกคนไม่หวงความรู้ น่ารักเช่น น้อย, k.ชัย, k.เอ๊ะ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก ใกล้บ้าน อาหารของป้าอร่อยทุ๊กๆ อย่าง