ชื่อ คุณธนกฤต ศรีทรายคำ
บจก.นามิกิพรีซิชั่น (ประเทศไทย)
ตำแหน่ง IT Specialist
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ที่แน่นมาก สามารถถ่ายทอดได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์ดูแลเอาใจใส่ดี ไม่ทิ้งผู้ที่ตามไม่ทัน และถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้มีประสบการณ์ด้านนี้ สามารถเข้าใจได้งบ่าย บรรยากาศการเรียนเป็นกันเองมาก เพื่อนๆ ให้ความช่วยเหลือและปรึกษากันดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้แน่นอน เพราะ Lab ที่ได้เรียนและได้ทำ เกี่ยวข้องกับการนำเอาไปใช้ในงานได้ทั้งสิ้น แต่ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดความรู้ต่อไปอีก   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์คอยแนะนำและสอบถามอยู่เป็นระยะๆ นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาและหาคำตอบจากที่เราเคยเจอปัญหาในงานอีกด้วย   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สำหรับผมเดินทางมาจากต่างจังหวัด มีที่พักอยู่ใกล้ๆ ให้ ก็สะดวกดีครับ   7. ข้อแนะนำอื่นๆ
อาหารกลางวันและอาหารเบรคอร่อยมาก ทางสถาบันเอาใจใส่ผู้อบรม
แม้แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ส่วนวันอบรมน่าจะมากกว่านี้ครับ จะได้เข้าใจได้ละเอียดมากขึ้น