ชื่อ คุณจีรศักดิ์ รัตนานนท์
ตำแหน่ง Engineer
บจก.เทคนิคคัลเลอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เก่งครับ สอนไวไปนิด หรือผมช้าไปก็ไม่รู้   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
OK แต่บางทีตามไม่ทัน เนื้อหาเยอะ บางทีหยุดแล้วยาวเลย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะสามารถแก้ไขปัญหากับงานที่ทำได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยมาดูตอนติดขัด ดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมากครับ