ชื่อ คุณปราโมทย์ เซี่ยงหลิว
ตำแหน่ง Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความสามารถ ตอบปัญหาได้เป็นอย่างดีครับ มีการเปรียบเทียบความสามารถ
ของแต่ละระบบ และข้อดีข้อเสีย ของระบบต่างๆ และการประยุกต์ใช้
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการเรียนพอใช้ เนื่องจากไม่มีพื้นฐาน Linux มาจึงอยากให้ทวนคำสั่งให้หน่อยครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ไม่ เนื่องจากหลักสูตรจะให้แนวคิดกว้าง ไม่ได้เจาะลึกให้ตรงกับสายงานของผู้เรียน และระยะเวลาในการปฏิบัติน้อย   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อธิบายแนวทางให้ผู้เรียนแก้ไขได้ดีครับ อันนี้ขอชมจากใจจริง ทำให้ผู้เรียนคิดและหัดแก้ปัญหาได้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่มีปัญหาในการเดินทาง