ชื่อ คุณสุธี ศิริสินทักษ์
ตำแหน่ง Support
Mocap Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Network Security

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ยอดเยี่ยม ยิ่งใหญ่ เกรียงบไกร itdestination ^^   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เร็วบ้าง บางครั้งตามไม่ทัน บรรยากาศเป็นกันเองดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้อย่างมาก เพราะผมมาจาก 0 สามารถไปต่อยอดได้เยอะครับ คิดว่ามีประโยชน์แต่นอนครับ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากครับ มีปัญหาติดอะไร อาจารย์ก็บอก ให้ความกระจ่าง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่มีความสะดวกเลยครับ แต่เลือกมาเรียนเอง ไม่โทดใคร