ชื่อ คุณธนากรณ์ เขียวท้วม
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วน
บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
รัฐวิสาหกิจ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ด้านความรู้ สามารถถ่ายทอดหลักการและวิธีการได้ดี
ด้านการสอน บางครั้งสอนเร็ว เกินไป คนที่ไม่เคยเรียน Linux เลยอาจตามไม่ทัน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดี สถานที่สะอาด แอร์เย็น สรุปสถานที่และบรรยากาศดีครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ เพราะเข้าใจหลักการ วิธีการตรวจสอบ และลักษณะการ configulation ค่าต่างๆ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในระหว่างอบรมได้ดี ช่วยหาข้อผิดพลาดของผู้อบรม
ส่งผลให้การอบรมไม่เคร่งเครียด บรรยากาศเป็นกันเองดีมาก
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีครับ ไม่ไกลจากถนนใหญ่ เดินเข้าซอยได้