ชื่อ คุณเศรษฐพงษ์ แก้วสุพรรณ
ตำแหน่ง วิศวกรควบคุมระบบแสดงข้อมูลทางการบิน
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
รัฐวิสาหกิจ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ดีมาก ความรู้แน่นมาก ทำให้มีความสุขในการเรียน และรู้สึกว่าเรียนได้ความรู้เต็มที่
ตรงไหนไม่เข้าใจก็สละเวลามาดู
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมากๆ เลยครับ อาจารย์มาเอาใจใส่ทุกคนที่เกิดปัญหา   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ต้องลองนำกลับไปปฏิบัติ แต่สายงานโดยตรงไม่เกี่ยวเรื่องนี้มากนัก แต่จะนำกลับไปใช้ให้มากที่สุด   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากๆ ครับ มีการอธิบายว่าผิดอย่างไร แก้ไขตรงไหน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างดีครับ แต่ที่จอดรถส่วนตัวน้อยนิดนึง อาจจะทำให้คนมีรถส่วนตัวลำบาก