ชื่อ คุณสมยศ ชื่นค้า
ตำแหน่ง SA Guru Square Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
System Integrator   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ระดับเทพครับ เยี่ยมที่สุดครับ หาตัวจับยาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีเยี่ยม   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้แต่ต้องฝึกฝนอีกมาก (สำหรับผม)   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีเยี่ยม   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดีมาก เพราะใกล้บ้าน