ชื่อ คุณอาภาพร ไชบผาภูมิ
ตำแหน่ง Admin
Hostneverdie.com
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
Hosting   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากค่ะ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดีค่ะ อ.สอนดีค่ะ แต่มีบางทีเร็วไปนิดตามไม่ทันค่ะ แต่โดยรวมโอเคมากๆ ค่ะ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
นำไปใช้งานได้มากขึ้น และตรงตามวัตถุประสงค์   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยแก้ไขปัญหาได้ดีมากค่ะ บางทีเราไม่ทราบสาเหตุว่าปัญหาเกิดจากส่วนใด อาจารย์ก็อธิบายได้ว่าเกิดจากตรงส่วนไหนค่ะ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีค่ะ