ชื่อ Ms. Pham Thai Bich Thao
หน่วยงาน วิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่ง Vietnamese Student
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
นักศึกษาทุนรัฐบาลไทย   2. The knowledgable
Very good and well - updared   3. Would you have supporting and transfer of knowledge from instructor ?
I can see this effort to deliver knowledge to course learner   4. Now that you have completed this training, Do you think can work as objective, why?
I think I can work better and I can develop my skills more. The content of the course is well prepared
and little with most of learners
  5.The Support/ Help to solving the problems. While you were training. Good   6. How about the convenience of training location and traveling?
Good for me because I stay in Ramkhamheang Rd.,