ชื่อ คุณศานิต อรุณปลอด
หน่วยงาน Prodlgy Solutions Consulting Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Project Director
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
ที่ปรึกษา   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์เป็นคนที่มีความรู้ลึก รู้จริง และสามารถถ่ายทอดให้เข้าใจและเห็นภาพ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจที่มาที่ไปในหลักสูตรอย่างแท้จริง   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการเรียนเป็นกันเอง ค่อนข้างยืดหยุ่นเรื่องเวลาและคอยดูผู้เรียน ลำดับเนื้อหา
ทำให้ได้มีสติเรียนได้อย่างครบถ้วน การดูแลเอาใจใส่เต็มที่
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานในระบบปฏิบัติการ Linux มากขึ้น เพราะได้เข้าใจพื้นฐานและการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ในแต่ละคำสั่งและการคอนฟิก ว่มีที่มาที่ไปอย่างไร ต่อไปก็จะนำไปทดลองฝึกฝน ปฏิบัติและทดสอบในงานที่ใช้จริงอย่างแน่นอน
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์จะสอนให้คิดและเชื่อมโยงปัญหาอยู่เสมอ ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร ซึ่งเป็นการดีที่จะได้ฝึกคิดและมีสติกับตัวเองตลอดเวลา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีมากครับ จากบ้านผม 10 นาทีถึงแล้ว เข้าซอยนิดเดียวเอง