ชื่อ คุณจักราวุธ บุราณรมย์
หน่วยงาน กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
รับผิดชอบ wam,wrf,model,web server อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยราชการ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้ของอาจารย์ผมยกย่องมากครับ อาจารย์มีความรู้แน่นมากๆ ผมชอบครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ผมเคยไปอบรมมาหลายที่ ที่นี่เป็นกันเองและอาจารย์ดูแลและถ่ายทอดความรู้ดีมากๆ ครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ เพราะอาจารย์มี Lab ให้ทำมากมาย แต่ในอนาคตผมจะมาอบรมซ้ำอีก เพราะผมอยากเก่งครับ ผมยอมรับว่าครั้งนี้ผมยังไม่เก่งครับอาจารย์ แต่ผมจะพยายามครับอาจารย์   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ขอบคุณอาจารย์ที่คอยแก้ไขปัญหา ให้ผมตลอด ผมจะจดจำและนำไปใช้ครับ ดีมากๆ ครับอาจารย์   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีครับ