ชื่อคุณจ่าเอกสัชฌุกร พุทธชาติ
หน่วยงาน กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์
กองทัพเรือ
ตำแหน่ง จนท.แผนที่อากาศ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
ขอบอกคำเดียว "เมพ ขิงขิง" ความรู้นี่เต็มมาก ไม่ผิดหวังจริงๆ ที่เลือกเรียนที่สถาบันนี้   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจาร์ยเอาใจใส่กับผู้เรียนมาก ใครไม่ทันก็คอย ต้องให้ทันทุกคน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ที่โดนส่งมาเพื่อที่จะกลับไปพัฒนาในส่วน Server ก่อนมาก็งูๆ ปลาๆ แต่จบกลับไปแล้ว
ตามรู้ท่วมท้น ติดตรงไหน ไม่ได้ตรงไหนอ. สามารถตอบได้หมด
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
Trouble Shoot อาจารย์เก่งมาก คอยสนับสนุนให้ตลอด   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ง่ายครับ เข้าซอยมานิดเดียว เดินมาก็ถึงจากหน้าปากซอย   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี หาไม่ยาก ครั้งแรกอาจจะงงๆ นิดหน่อย