ชื่อคุณอรรถวัฒน์ โปรงเมฆ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เยอะมาก ถามเรื่อง Linux ก็คงตอบได้หมด   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สบายๆ ไม่เครียดจนเกินไป ตอบคำถามทุกคำถามอย่างเป็นกันเอง ดูแลเอาใจใส่และให้โอกาส   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะสิ่งที่เรียนเป็นสิ่งที่เรียนมา สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งทุกวันนี้เค้าก็ใช้กันอยู่ update เทคโนโลยีตลอดเวลา   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร รู้เหตุและรู้ผลของปัญหาว่าเกิดขึ้นจากอะไร จะดูตรงไหนและแก้อย่างไร ซึ่งผมทำคอมพังบ่อยมาก อาจารย์แก้ได้หมด   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี หาไม่ยาก ครั้งแรกอาจจะงงๆ นิดหน่อย