ชื่อคุณปรีชา ชัยธนสกุล
บ.คริสตัลซอฟท์ จก.
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทของธุรกิจ
ซอฟต์แวร์เฮ้าส์
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักในระบบเครือข่ายขององค์กร
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้แชร์อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ใช้เพื่อการศึกษาและงานวิจัย
ใช้งานระบบ E-Mail
ใช้งานด้านระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันไวรัส
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ให้ 10 คะแนนเต็มครับ
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม ผมให้คะแนน 9 เต็ม 10 ( ที่ทดไป 1 สงสัยตอนนั้นผมคงหลับเลยไม่ค่อยเข้าใจ )
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
ได้ชัวร์ครับ เพราะลองทำแล้ว ทำได้จริง
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ให้คะแนนเต็ม 10 ครับ
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ใก้ลบ้านมาก ( ขอบอก )