ชื่อคุณนพสิทธิ์ ยุญคำมา
หน่วยงาน Asiasoft PCL
ตำแหน่ง NOC
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
เกมส์ออนไลน์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้แน่นมาก เมื่อพบปัญหาอาจารย์สามารถให้คำแนะนำ ชี้แนะวิธัการแก้ปัญหานั้นๆ ได้ทันที
อาจารย์เป็นคนศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ มาสอนให้ตลอด
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
แรกๆ อาจดูเข้ม แต่เมื่อรู้จักอาจารย์มากขึ้นก็พลว่าอาจารย์เป็นกันเองมาก เฮฮา มีมุกมาตลอด รวมทั้งอาจารย์ไม่ปล่อยให้เราทำไม่ได้
แล้วข้ามไป จะคอยดูอยู่เสมอจนสามารถทำผ่านไปได้
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้มาก จากเมื่อก่อนมีข้อสงสัยเยอะ หลังจากมาเรียนก็ทำให้หายสงสัยและรู้ที่มาที่ไปต่างๆ
ของคำสั่ง Linux มากขึ้น
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ไม่ทิ้งเรา จะคอยดูว่านักเรียนทำได้หรือติดปัญหาอะไรหรือไม่ และจะมาช่วยแก้ปัญหาให้ก่อนจะเริ่มเรื่องใหม่ต่อไป
เป็นอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล ใช้เวลาเดินทางมาก