ชื่อ Mr. Scott W. Kasmire
หน่วยงาน Sacred Heart Convent (ร.ร.พระหฤทัยคอนแวนต์)
ตำแหน่ง Teacher
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. The knowledgable
Very Knowledgable   3. Would you have supporting and transfer of knowledge from instructor ?
I don't understand this question   4. Now that you have completed this training, Do you think can work as objective, why?
I have a better idea of how to do my job   5.The Support/ Help to solving the problems. While you were training. When I had a problem the instructor was very helpful   6. How about the convenience of training location and traveling?
To take a taxi on the highway cost 600 baht each way (600 baht per day). Instead,
to travel by van and MRT took 1.5-2 hours each way (3-4 hours per day)