ชื่อคุณสุณัฎฐา ภักดี
หน่วยงาน Woody & Tex Tour & Travel Co.,Ltd.
ตำแหน่ง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล + การตลาด
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server
Adv. Linux Network Security
Adv. Linux Firewall Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
บริษัททัวร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
รู้ลึก รู้จีริง ให้ความรู้ถ่ายทอดออกมาได้ดี (โดยเฉพาะเรื่องภาพยนต์) ล้อเล่นค่ะ ทำให้อะไรที่ไม่ค่อยรู้เรื่องมาก่อนได้รู้แจ้งขึ้น   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศสนุกครึกครื้น รื่นเริง ดูแลเป็นกันเอง ถ่ายทอดความรู้ออกมาได้ดี ถึงบางครั้งจะออกนอกเรื่องบ้าง
แต่ก็วนกลับมาเข้าเรื่องจนได้ บางทีงงกลับมาได้ไง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ทำได้ ถ้าหมั่นทบทวนบ่อยๆ และตั้งใจฟังอาจารย์มากกว่านี้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยแก้ปัญหาตลอดไม่ปล่อยผ่าน จนบางทีเดินจนตะคริวแทบจะกินอาจารย์อยู่แล้ว   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีแท๊กซี่ตลอด บางทีก็เพื่อนมาส่ง