ชื่อคุณกิตติพงษ์ สุขสุธากุล
หน่วยงาน บริษัทมิตซูสิงห์บุรี 2009
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายไอที
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Firewall Workshop
Adv. Linux Network Security
Adv. Linux Mail Server
Adv. Linux Centralized Authentication


  1. ประเภทธุรกิจ
ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ภูมิรู้ของอาจารย์รู้ลึกและรู้จริง สามารถตอบคำถามนักเรียนได้อย่างกระจ่างแจ้ง อีกทั้งยังเคลียร์ความเข้าใจ-คอนเซปท์ของลีนุกซ์
ให้ชัดแจ้งอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่เร่งรีบ พร้อมเน้นจุดสำคัญที่ควรระวัง ซึ่งถือได้ว่าอาจารย์มีความสามารถในการนำประสบการณ์ความรู้
ผนวกกับเทคนิคการสอนได้อย่างน่าทึ่ง ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของการเป็นแอดมินในเส้นทางของลีนุกซ์ได้เป็นอย่างดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์ธีรภัทรสอนอย่างไม่เร่งรีบ เน้นให้นักเรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้เป็นหลัก เปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามอยู่เสมอๆ
อีกทั้งความเป็นกันเองทำให้เรียนลีนุกซ์ได้อย่างสบาย ไม่เครียด พร้อมทั้งสไตล์การสอนที่เน้นอธิบายความหมายของแต่ละคำสั่งที่พิมพ์
ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพความเข้าใจได้เป็นอย่างดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
หลังจากจบหลักสูตร ผมก็ได้ไปลองใช้วิชาที่อาจารย์พร่ำสอน ย้ำเตือน ก็พบว่าสามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี ไม่ค่อยติดขัดอะไร
ถือว่าอาจารย์ท่านปูพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดการเรียนรู้ในเทคนิคต่างๆได้เป็นอย่างดี ทำให้ผมสามารถแก้ปัญหาตามแนวทาง
ของอาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง อีกทั้งความเข้าใจองค์รวมแบบครบวงจร ตั้งแต่ติดตั้ง เซ็ทโฮสต์ ไฟร์วอลล์ การตรวจสอบต่างๆ
ไปจนถึงข้อคิดคติเตือนใจในการทำงาน ทำให้ผมมีความมั่นใจและกล้าเผชิญและฝ่าฝันอุปสรรคและปัญหาบนเส้นทางสายลีนุกซ์นี้
จึงถือได้ว่าอาจารย์ท่านได้ใส่จิตวิญญาณและความเป็นแอดมินมืออาชีพเข้าไปในหลักสูตรได้อย่างยอดเยี่ยม
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ให้ความช่วยเหลือในขณะที่เรียนอย่างดีเยี่ยม กล่าวคือไม่ปล่อยให้ผู้เรียนเขว้งขว้างกับสิ่งที่ไม่เข้าใจตามยถากรรม
แต่จะคอยไถ่ถามถึงความเข้าใจ หากผู้เรียนไม่เข้าใจ จะเข้าประกบช่วยเหลือทันที
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางสะดวกสำหรับผมมากและคิดว่าจะสะดวกสำหรับผู้เรียนที่มาจาก ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ไล่ไปจนถึงภาคเหนือ
เนื่องจากสถาบันติดกับทางด่วนวงแหวนรอบนอกตะวันออก ซึ่งการสัญจรดีมาก รถไม่ค่อยติดเลย พร้อมทั้งหากมาเช้า
ทางสถาบันมีที่จอดรถอำนวยความสะดวกให้ แต่ถ้ามาสายหน่อย สามารถจอดได้ตลอดทางในซอยเนื่องจากไม่ค่อยมีรถสัญจรไปมาในซอยนี้