ชื่อคุณกิตติ วณณศิริ
หน่วยงาน Chanintr Living Limited
ตำแหน่ง IT Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
-   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ผมคิดว่าผมตัดสินใจที่มาอบรมที่ MyCom เพราะคิดว่าอาจารย์ผู้สอนมีความรู้ในเรื่อง Linux สูงมาก (ผมดูจาก Profile ครับ)
และเมื่อได้มาเรียนแล้วประทับใจมากครับ เพราะอาจารย์สอนได้อย่างเข้าใจ อย่างลึกซึ้ง ทำให้ผมเรียนแล้วได้ความรู้
แบบแน่นๆ "Like" ครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนอบอุ่นมากครับ การดูแลดีมาก เรียนแล้วไม่เบือ มีอะไรให้ทำ Lab อยู่ตลอดเวลา ได้ความรู้และความเข้าใจ
รวมถึงเทคนิคขั้นเทพด้วยครับ "สุดยอด"
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ผมคิดว่าปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ เพราะที่มาอบรมหลักสูตรนี้ผมได้แนวคิดกลับไปพัฒนาให้กับองค์กรหลายอย่างเลยครับ
ถือเป็น Project ได้เลยครับ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ผู้สอนให้การสนับสนุน ช่วยแก้ไขปัญหา และยังเสนอแนะวิธีการลำดับขั้นตอนให้ด้วยว่า หากเกิดขึ้นแล้วผู้เรียนจะต้องแก้ไขอย่างไร
(ผมจึงได้เทคนิคมาเยอะ)
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
จากที่บ้านถึงที่อบรม สำหรับผมไม่ไกลมาก มีพาหนะมาเองเลยสะดวกมากครับ   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้าวกลางวันและอาหารว่างอร่อยมากครับ (ขอบคุณสำหรับอาหารครับ)