ชื่อคุณอลงกรณ์ ลีฬหวรงค์
หน่วยงาน มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยราชการ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ในหัวข้อนี้ผมคิดว่าไม่ต้องห่วงครับ อาจารย์เขาตอบได้ทุกคำถามจริงๆ ครับ กระผมขอยืนยัน คำถามที่ผมสงสัยมานาน กระจ่างเลยครับ
อาจารย์ที่นี่ไม่ได้รู้แต่ปฏิบัติ แต่ทฤษฏีก็แน่นมาก (เหมาะสำหรับพวกลองของนะครับ...) อาจารย์เขาถ่ายทอดความรู้ได้ดีมากครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองมาก อาจารย์ตลกมาก ยิ่งถ้ามีเพื่อนร่วมชั้นตลกๆ เข้ามาลืมความเครียดไปเลยครับ Linux แต่ก่อนผมคิดว่าเป็นเรื่องยาก
และยิ่งใหญ่ใครรู้ต้องเป็นเทพแน่ๆ แต่พอเรียนกับที่นี่แล้วผมไม่คิดว่ายากอีกต่อไป เพราะอาจารย์ที่นี่สามารถถ่ายทอดให้เป็นเรื่องง่ายได้ครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ เพราะอาจารย์รอย้ำฐานความรู้ให้เข้าใจก่อน แล้วจึงจะไปขั้น Advanced ถ้าเรามีพื้นฐานดีมากแล้ว ผมเชื่อว่า
เราสามารถต่อยอดไปได้โดยไม่ยากเย็นครับ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ผมไม่เคยเห็นอาจารย์เดินหนีปัญหาหรือ reboot เลยครับ (เพราะถือเป็นเรื่องเสีย Form 555)
ใครเกิดปัญหาขอให้แจ้งอาจารย์เลยครับ รับรองผ่าน !
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ถึงสถานที่จะดูไม่โดดเด่นมาก แต่ผมคิดว่าค่อนข้างสะดวก ทั้งสามารถโดยสารรถส่วนตัว เพราะแถวนี้รถไม่ค่อยติดครับ   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ผมไม่รู้จะเสนออะไรครับ เพราะทุกอย่างผมคิดว่าลงตัวแล้ว เนื้อหาแน่นมาก อาจารย์ถ่ายทอดดีมาก Perfect ครับ