ชื่อคุณภูมิพัฒน์ สุขบัว
หน่วยงาน AZ King Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Manager
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server
Adv. Linux Network Security
Adv. Linux Centralized Authentication


  1. ประเภทธุรกิจ
กล้อง CCTV   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรอบรู้ของอาจารย์ผู้สอนถือว่าดีมาก มีความรู้ความเข้าใจในการสอนในการอธิบายให้ผู้เข้าอบรม มีทีเล่นทีจริงสนุกดีครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนเป็นกันเอง มีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน แต่ผู้เข้าอบรมต้องมีพื้นฐานมาจะดีมาก จะเก็บเกี่ยวความรู้ได้มาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ต้องฝึกฝีมือสักหน่อย   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากครับ ถามอาจารย์แล้วให้คำตอบได้เลย   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การคมนาคมถือว่าสะดวกดี