ชื่อคุณปราโมทย์ บุญศิริ
หน่วยงาน บมจ.ไทยเยอร์มัน เซรามิค อินดัสทรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารและสารสนเทศ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เนื่องจากว่าไม่มีพื้นฐานมาก่อน คิดว่าต้องลองใช้งานดูสักระยะ เพราะปัญหาที่พบคือ ไม่รู้คำสั่ง ไม่รู้ที่เก็บไฟล์สำคัญ
คำนวณการแบ่งพาทิชั่นยังผิดพลาด เป็นต้น
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก