ชื่อคุณยุพา ยอดสินธุ์
ตำแหน่ง Network Management
หน่วยงาน บมจ.ทีโอที
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
องค์การโทรศัพท์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. เก่งมากค่ะ แก้ปัญหาได้ตลอดและตอบคำถามได้ชัดเจน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สนใจดีค่ะ อธิบายเป็นลำดับขั้นตอน คอยถามเสมอว่าทันไหม แต่เนื่องจากพื้นฐานดิฉันน้อย แล้วเนื้อหาเยอะ จึงไม่ค่อยทันค่ะ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้เพียงบางส่วนเนื่องจากยังไม่ค่อยเข้าใจ น่าจะทำได้เพียง 20-30% ดิฉันยังไม่คุ้นเคย Linux   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ.สนใจคอยถามตลอดเมื่อไม่ทัน หรือติดปัญหา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกอยู่ค่ะ มีรถเมล์ รถตู้ผ่าน หลายสาย