ชื่อคุณอนิรุทร์ บุญมารัตน์
หน่วยงาน บมจ.ทีโอที
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
องค์การโทรศัพท์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากครับ สอนในแบบเจาะลึกและมีเทคนิคที่มืออาชีพใช้กัน แนะนำเสมอเหมือนอยู่กับ Linux มาทั้งชีวิต   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศกันเองดีครับ เหมือนมาติวกับรุ่นพี่ และไม่ค่อยเครียดและน่าเบื่อครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
อาจจะไม่ เนื่องจากที่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้ Linux .นการทำงานเท่าไหร่นัก   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีครับมีปัญหาผิดพลาดเล็กน้อยอาจารย์ช่วยดูแลแนะนำวิธีแก้ไขได้ตลอด   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
มากยากนิดหน่อยครับ