ชื่อคุณสมพงศ์ บุษราคัมกุล
ตำแหน่ง Engineer
หน่วยงาน บจก. ไมโครไดนามิคส์ ดีเวลลอปเม้นท์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Network Security
Adv. Linux Mail Server


  1. ประเภทธุรกิจ
ระบบคอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เอาใจใส่ดีมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้เนื่องจากได้รับทักษะอย่างเต็มที่   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สนับสนุนดีมาก   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี (มาจากบางกะปิ)