ชื่อคุณฉัตร์มงคล จิระพุทธรมย์
ตำแหน่ง System Network Engineer
Phenomena Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
Production House   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้ของอาจารย์ดีมาก รู้ลึก อธิบายได้เข้าใจดีครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดี อาจารย์เป็นกันเอง เรียนแล้วไม่เครียดสนุกครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าได้ตามวัตถุประสงค์ เพราะได้ความเข้าใจมากขึ้นก่อนที่จะเข้าการอบรมในเรื่องของการบริการ service ต่างๆ ของ Linux   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีถ้ามีข้อสงสัยอะไร ถามอาจารย์ได้ตลอด และจะช่วยแก้ไขปัญหาเมื่อเพื่อนในชั้นเรียนตามไม่ทันหรือติดปัญหา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก ติดถนนใหญ่