ชื่อคุณณรงค์ศักดิ์ น้อยเผ่า
ตำแหน่ง IT Support
หน่วยงาน Globo Foods Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมอาหาร   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากครับ การเรียนการสอนเป็นกันเองมาก อ.ให้ความรู้ที่ตรงจุด   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนเป็นกันเองมาก สนุกมากครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ความรู้ที่ได้เป็นแนวทางในการในการทำงานครับ เพราะที่ทำงานใช้ server เป็น Linux ทั้งหมด   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ.ตามคำถามที่สงสัยได้อย่างดีมากครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
OK ครับ