ชื่อ คุณอุดมศักดิ์ กุลสินสถิต
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server


  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้มาก และถ่ายทอดได้ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เอาใจใส่ผู้อบรมดี ถ้าติดขัดจะแก้กันเดี๋ยวนั้นเลย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ปฏิบัติแค่ในเบื้องต้น ยังต้องฝึกฝนเพิ่มเติมอีกมาก เนื่องจากงานที่ต้องไปปฏิบัติค่อนข้างซับซ้อน   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยแก้ไขปัญหาเมื่อติดขัดและไม่ปล่อยให้ปัญหาผ่านไป   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล ขับรถมาเองถึงจะสะดวก