ชื่อคุณสุเทพ เสาวมาศ
บ.กนกสิน เอ๊กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จก.
ตำแหน่ง System Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทของธุรกิจ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้งานระบบ E-Mail
ใช้งานด้านระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันไวรัส
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก เหมาะสมที่จะเป็นอาจารย์ผู้สอน
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม สบายๆ เป็นกันเอง ถามได้ตลอด ถ่ายทอดได้ชัดเจน
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
ได้ สามารถนำไปใช้ในองค์กรได้ ตามที่นโยบายของบริษัทกำหนด
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ดี ปรึกษาปัญหาได้ตลอด แต่อ.ไม่ค่อยมีเวลา ส่วนใหญ่จะใช้ E-Mail ตอบ
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวกดี