ชื่อ คุณภุชงค์ งามเหมาะ
ตำแหน่ง Information Security Officer
Mindterra Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
IT Security   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ขั้นสูง และถ่ายทอดได้เข้าใจง่าย   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ไม่ตึงเครียด เรียนสนุก ไม่น่าเบื่อ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ต้องนำไปต่อยอด และทบทวนอีกครับ เพราะผมไม่ได้ทบทวนและตั้งใจมากพอ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก ถ้ามาเกษตร-นวมินทร์