ชื่อ คุณสมชาย ประเสริฐ
ตำแหน่ง IT Engineer
บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิคส์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างมาก สามารถถ่ายทอดความรู้โดยความชำนาญของท่านเอง
แทบจะไม่ต้องใช้หนังสือมาช่วยประกอบการสอน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง ไม่ตึงเครียด เอาใจใส่และถ่ายทอดให้นักเรียนตามทันไปพร้อมๆ กันได้ดี
ไม่ว่าผู้เรียนเองจะมีหรือไม่มีประสบการ์เกี่ยวกับเนื้อหามาก่อน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ผมมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้จริง แต่ต้องไปต่อยอดและหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อหาจุดแข็งของตัวเอง
ทำได้จริงๆ และมีประสิทธิภาพของระบบ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ให้การสนับสนุนและช่วยแก้ปัญหาเป็นอย่างดี อาจารย์อาจไปเร็วไปหน่อย
แต่อาจะเป็นเพราะเนื้อหามีค่อนข้างเยอะแต่ข้อดีก็คือเป็นการฝึกและบังคับผู้เรียนไปในตัว
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกดี